Navigace

Obsah

Systém úplné transformace zde představuje určitou dílčí, efektivní část svého systému. Jedinečná příležitost pro zásadní životní změnu.

Qigong Energetics Healing I.  (Čchi-kungové Energetické Léčení)

Vaše energetická medicína ve vaší lékárničce

Nyní máte jedinečnou možnost poznat vysoké umění léčby a práce s jemnou energií, která je vrcholem čínské medicíny. Toto taoistické prastaré vědění je nyní postupně předáváno širší veřejnosti a mnohé je stále udržováno v tajnosti. Lidé tím dostávají možnost výrazně změnit svoje životy, nejenom po stránce fyzického, emocionálního a mentálního zdraví, ale celkového rozvoje osobnosti na mnohem vyšší úroveň chápání podstaty reality a prožití šťastného života.

Dnes je velmi moderní utvářet svůj život na základě všelijakých moderních technik práce s energií, kvantových doteků a vln. Jenže tyto techniky jsou většinou  vystaveny na malých zlomcích dávných učení o energii a bývají dosti jednostranné, neúplné a v jistých případech i nebezpečné.

Proto po letech zkušeností s léčbou, rozvojem jedinců, a také napravováním jejich mnohdy nevědomých bloků způsobených nevhodným cvičením nebo duchovním rozvojem, otevírám možnost úvodního studijního programu Home Qigong Eenergetics Healing (Domácí Čchi-kungové Energetické Léčení). Zde bude člověk uveden do podstaty energetické léčby a rozvoje osobnosti zcela bezpečným způsobem, který zaručí řádné, bezpečné, fyzické a psychické léčení a kvalitní duchovní růst.

Metodika výuky a vedení je sestavena tak, aby člověk získal základní ucelený systém informací a praktických dovedností, které může okamžitě aplikovat do transformace svého života v jakékoliv oblasti a také pomoci svým blízkým.

Bonus energetický resuscitační systém

Součástí jsou skripta

 

 • Poznáte energetickou strukturu člověka
 • Proniknete hlouběji do struktury energetických polí a lidské aury
 • Zjistíte, kudy teče energie v těle a jak je generována
 • Pochopíte, co je změněný stav vědomí a naučíte se jej bezpečně navodit
 • Zjistíte, co je to skutečná meditace
 • Naučíte se léčit sebe i druhé dotykem pro vyvolání změn v těle a v okolní realitě pro jakoukoliv zásadní transformaci
 • Vše bude podrobně a jednoduše vysvětleno pomocí psychologie a lidské fyziologie
 • Veškeré důležité informace budou zapracovávány přímo do vašeho nervového systému metodou zrychleného učení
 • Vaše těla budou připravena na zrychlený vstup informací
 • Budete mít možnost rozvinout svůj skrytý potenciál
 • Jako druhý bonus Vás naučím silnou transformační meditaci Shaolinských mnichů
 • To nejdůležitější je, že budete praktikovat a praktikovat
 • Bezpečně se chránit a pročišťovat

 

Srdečně Vás zvu a budu se těšit. Daniel Lísa C.H., M.Q.P.

Výuka je rozdělena do 3 dnů. Celkový počet je 18hod.

Cena je 12000 Kč/osoba