Navigace

Obsah

Co je kvantové vědomí?

Je to vyšší stav vědomí charakterizován spíše jako integrující nadvědomí. Praktikováním určitých přístupů a technik na kontrolu a ovládnutí mysli vede člověka do určitého stavu nazývaného pauza.V tomto stavu "pauzy" se otevírají různé fenomény mysli a vědomí zde překračuje dimenzi času a prostoru vymezenou rychlostí světla - jedná se o tuto dimenzi ve které je přítomné naše hmotné tělo a navyklá mysl je schopna operovat pouze s pojmy tohoto světa. Ve stavu pauzy je možné navštěvovat jiné světy a rozvíjet vědomí a vnímání světa na vyšších a hlubších úrovních.Tento stav se nedá příliš popisovat slovy. Dosahuje se poctivým mnohdy déletrvajícím vývojem. Je to stav probuzené (osvícené) mysli. Viz I.U.M