Navigace

Obsah

I.U.M.

Informační úprava matrice je proces, kterým mohu vstoupit do energo-informačního pole člověka a provádět v něm odpovídající změny. V informační struktuře se odkrývají určité sektory dat, které v sobě nesou informaci, jež má přímý nebo skrytý vliv na životní funkce člověka. Tyto data jsou vzájemně provázána na jednotlivých úrovních a tím člověka předurčují k určitému chování, myšlení a cítění. Tyto struktury přímo ovlivňují náš život a na podvědomé úrovni nás buď omezují - způsobují špatný duševní, psychický a fyzický stav, nebo naopak pomáhají a tím můžeme využít svůj uvolněný potenciál a vnitřní zdroje k budování zdraví a úspěchu. V tomto poli se zrcadlí i oblast DNA, ve které se dá zcela bezpečně ovlivnit její nekódovaná oblast a vyvolat tak zásadní změny v životě daného jedince.

Jak si to mám představit?

Informační matrice vzniká při početí jedince a obsahuje v sobě zásadní informace k řízení DNA (genetické a evoluční paměti)a následnému vývoji buněčných struktur s konečným projevem do materiálního fyzického těla. Matrice má mnoho jemných vrstev, které se vzájemně prolínají a vyměňují si informace k řízení a dalšímu vývoji těla. Zde jsou pochopitelně také zaznamenány všechny vámi vnímané informace, které většinou proklouzly nevědomým,tak i vědomým způsobem do vašeho těla. Můžeme také mluvit o poli, kde leží skutečné příčiny vašeho úspěchu, ale také neúspěchu, životních, psychických, vztahových a fyzických potíží.

Jak probíhá terapie?

Klient definuje problém a po následném terapeutickém rozhovoru se může aplikovat IUM tak, že klient je v uvolněném relaxovaném stavu nebo ve stavu zvýšené bdělosti, kde dochází ke vzájemnému vyrovnání práce obou mozkových hemisfér a uvolňují se tím podvědomé zdroje a schopnosti k úspěšnému a trvalému řešení daného problému. Klient je tedy při plném vědomí a přímo se podílí na zpracování určitých tipů informací. Vše je zcela bezpečné a bez bolesti. Klient také okamžitě pozná, že proběhla změna, díky zpětnému testu. Mnoho změn je provedeno v nevědomé oblasti a ne vždy musí klient něco vnímat nebo cítit fyzicky. Přesto jsou změny velmi často citelné a dochází k radikálním změnám.

Co tím mohu napravit a řešit?

Jednoduše cokoliv, co je na fyzické, emocionální, psychické, duševní a spirituální rovině. Zde není omezení, ale určitá vymezení, možnosti vyplynou s přihlédnutím ke stavu klienta, který musí být odborně a adekvátně zvážen.