Navigace

Obsah

Co je hypnoterapie a hypnóza?

Hypnoterapie je jeden s nejefektivnějších přístupů jak efektivně řešit klientovi psychické a emoční problémy. V současné době probíhající výzkum v oblasti hypnotického tranzu a změněných stavů vědomí ukázal, přímou souvislost s fyzickým zdravím jedince a výraznou pomocí při vážných onemocněních. Hypnóza není, jak se mnozí domnívají, stav spánku, ale naopak je to stav zvýšené bdělosti, což odpovídá mozkové frekvenci Gama 40 Hz.

Je to poměrně nové zjištění, jelikož se myslelo, že ve stavech tranzu se mozkové frekvence pohybují v úrovních Alfa a Theta (rozmezí 14 - 4 Hz). Mozek zkrátka přepíná frekvence a zapojuje v určitý moment mnoho mozkových oblastí. Dochází k vysoké synchronicitě vedoucí k zásadnímu zvýšeni duševního potenciálu pro řešení stárých zasutých traumat v oblasti podvědomé a nevědomé mysli. Zde velmi efektivně pracujete na úrovni kořenů a tudíž úspěšné zvládnutí terapie vede k zásadně rychlým a trvalým změnám. Hypnoterapie se může stát součástí běžné psychoterapie, což zásadně mění její potenciál a výsledný úspěch.

Co je NLP?

Neurolingvistické programování je vysoce účinná forma komunikace s přímým působením na oblast nervového systému, která vedou k velmi efektivním změnám. Jsou zde určité techniky a modely vedoucí k pochopení fungování vašeho mozku a procesu myšlení. Tím se dosahuje přímé vědomé kontroly vnímání, příjmu a zpracování informací, tak aby jedinec dosahoval emoční svobody a velmi vysokých výkonů v kterékoliv oblasti. Je to propracovaná věda koučování sebe i druhých. Zároveň nabízí velmi silné psychoterapeutické nástroje vedoucí k úspěchu.