Navigace

Obsah

Psychoterapie

Jaká psychoterapie je efektivní?

Taková, která sjednocuje jak západní, tak východní pohled na daný problém jedince. Mnoho z moderních terapeutických přístupů je vybudováno na dávném východním učení, takže vlastně nic nového pod sluncem. Je pravda, že západní psychoterapie má své silné stránky, které lze velmi efektivně uplatnit k řešení daných problémů, ale teprve vzájemné propojení může často znamenat zásadní posun nebo průlom v řešení obtížných situací. Je to proto, protože pro účinné a trvalé vyřešení daných obtíží je nezbytné zahrnout nejen složku emoční, ale také mentální a fyzickou. Teprve vzájemným propojením tělo, duch, duše, dosáhnete stanovených cílů, tedy skutečného vyléčení.

Které konkrétní přístupy se používají?

Používám zde Energetickou psychoterapii, což je velmi silný a efektivní přistup k psychickým problémům jedince. Využívá se zde přístupů Tradiční čínské medicíny, kde je problém nazírán z mnoha úhlů pohledu. Je zde zahrnuta nejen složka psychiky, ale také mentální stránky a stav fyzického těla a jeho struktur. Po jeho definování je zvolen nejlepší a nejefektivnější přistup k jeho vyřešení. Mohou se zde použít přístupy moderní ericksonovské hypnoterapie, která je jednou z nejlepších a zcela bezpečných  metod řešení zasutých psychických bloků v oblasti podvědomé mysli jedince. Jako nejlepší přístup k rychlým, trvalým a zásadním změnám využívám vstup do energo-informačních polí  jedince, kde provádím okamžité změny v jeho energo-informační matrici. Zde dochází k mnohdy radikálních změnám v organismu na všech úrovních. Tento systém je běžné populaci téměř  neznámý.

Co je možné tímto přístupem řešit?

Zde je nutná nejen přesná diagnostika a následné definování rozsahu problému, ale v mnoha případech je nutné přihlížet a vycházet z lékařských zpráv a doporučení ošetřujících lékařů. Jinak zde není žádné omezení. Mnohdy i vážné pro západní medicínu problematické nebo neřešitelné stavy, se zde dají  vyřešit nebo výrazně zmírnit.

 

Psychická oblast

 

 • Deprese
 • Syndrom vyhoření
 • Nadměrný stres
 • Nízké sebevědomí a pocity méněcennosti
 • Psychickou nevyrovnanost a silné emoční vypětí
 • Drogová, alkoholová i jiná závislost
 • Problémy s váhou
 • Problémy s pamětí a mentalním úpadkem
 • Traumata z dětství
 • Různé druhy fóbií
 • Poruchy spánku
 • Alergie
 • Astma
 • Problémy s komunikací 
 • Nedostatek energie a vyčerpanost
 • Dyslexie, dysgrafie atd.
 • Hyperaktivita ADD, ADHD
 • Energetická napadení a vampirismus

 

Fyzická oblast

Tato oblast se je zásadně propojena s oblastí výše jmenovanou oblastí psychickou. Zaléčení fyzických problémů je zmíněno v Taoistické medicíně