Navigace

Obsah

Systema mentoring

Toto je skutečná LIGA VÝJIMEČNÝCH

Trénink ruských oligarchů

V tomto hlubokém a rozsáhlém systému rozvoje, jsou uplatňovány vědomosti, které nejsou běžným lidem dostupné. tyto zásadní informace a praxe, která z nich přirozeně vyplývá, buduje velmi silné, odolné jedince, kteří mají zásadní vliv na vědomou tvorbu vlastní reality. Zde dochází k výraznému růstu a transformaci vědomí a mnohem vyšší úroveň od běžné populace.

Velice se zde kultivuje a tím i zesiluje možnost DUCHA působit ve hmotné i duchovní rovině. Zde se zásadně formuje trojjedinost člověka (telo-duše-duch), která je schopna radikálně pozměnit člověku jeho dosavadní život. Člověk tím zažívá doslova evoluční posun a jeho projev a působení ve světě má zásadní vliv na své okolí.

Dosahuje se zde vysoké míry štěstí, spokojenosti a harmonie ve všech oblastech. Tyto pocity vyvěrají s projevené duše a jsou bezpodmínečné. Na tomto stupni vývoje, člověk cháte, že realita je plastická a dá se utvářet k obrazu svému. Prožívání skutečné harmonie života. Vybračně se vědomí takového jedince pohybuje na úrovni 500 jednotek a výše. Člověk se přibližuje nebo se dotýká stavu probuzení (osvícení).

 

Neomezeno - vše se mění.

 

Pozor! pro okolí to může být šok a velký problém. Jenže kolik Vám zbývá času na tomto světě abyste se stále krčili u ždi. Prostě vyleťte a buďte výjmeční