Navigace

Obsah

Koučování jednotlivců

Zde nabízený koučink se výrazně liší od běžně dostupných koučinkových programů. Je zde využíván propracovaný systém rozvoje jedince, který zásadně ovlivňuje všechny tři složky celostního pojetí člověka. Člověk je trojjediná bytost a je velmi důležité, aby rozvoj probíhal v každém ze tří systémů. Tyto tři soustavy se navzájem ovlivňují a podporují, takže je nelze od sebe oddělit. Teprve tehdy se s člověkem dějí zásadní pozitivní změny, která mají trvalý a stoupající charakter. Dnešní koučinkové programy a různé druhy osobních rozvojů pracují převážně se složkou mentální. Výtejte v klubu věčných hledačů rychlých zázraků. 

V tomto novém pojetí se otevírá člověku veliký potenciál růstu v jekékoliv oblasti. Je tedy dobré vědět, že není nutné vymezovat tento program na konkrétní záležitosti. Dosah je znát ve všech směrech a ne jenom v tom, který se definoval jako záměr/cíl na začátku koučinku.

 

 • Být výjimeční ve všem do čeho se pustíte
 • Budování vlastní kariéry
 • Zlepšení sportovní výkonnosti
 • Dosahování špičkových výsledků v kterékoliv činnosti
 • Mít sílu a vnitřní zdroje vybudovat vlastní podnikání
 • Posunout podnikání na novou úroveň
 • Efektivně vyřešit své problémy

Koučink skupin

Zde platí stejné pojetí jako při koučinku jednotlivce. Systém výuky a vedení je pochopitelně přizpůsoben potenciálu a vývoji ve skupině.

 

 • Vytváření výjimečnosti ve skupinách
 • Spráné vedení a komunikace v rámci skupin
 • Nové pojetí výjimečného managera
 • Rychlý růst firemního potenciálu a zvýšení zisků
 • Vysoká kreativita jednotlivců a skupin
 • Zrychlený růst firemního potenciálu oproti konkurenci
 • Diagnostika a korekce firemního prostředí a energetických toků uvnitř společnosti